Giallo Siena (99)

 

Maße: 81 x 56 x 31 cm

390,00 €

  • 337 kg

Giallo Siena (105)

 

Maße: 94 x 42 x 32 cm

290,00 €

  • 299 kg

Giallo Siena (106)

 

Maße: 94 x 55 x 25 cm

490,00 €

  • 306 kg

Giallo Siena (109)

 

Maße: 102 x 75 x 20 cm

490,00 €

  • 367 kg